Datapolitik

Datapolitik for Klinik for fodterapi v/Lene Hermansen


Jeg skal oplyse dig om, at klinikken er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at klinikken er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger klinikken behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse 

DantaansvarligKlinik for fodterapi v/Lene Hermansen, lene@fodklinik71.dk er dataansvarlig.


PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL


I forbindelse med din behandling på klinikken, herunder reservation af behandlingstider, journalisering af din behandling, kontakt med dine pårørende eller din eventuelle værge samt kontakt med andet sundhedspersonale, eksempelvis fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, ortopædiskomagere m.fl., har klinikken i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:


  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  • Personnummer/CPR.nr.
  • Helbredsoplysninger
  • Oplysninger om pårørende
  • Oplysninger om værger


Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.


Klinikkens behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, som klinikken har i at behandle og opbevare patientdata, samt nødvendigheden heraf for at kunne gennemføre din behandling. Klinikken er endvidere forpligtet til at indsamle og journalisere dine personoplysninger, herunder journalisere dine helbredsoplysninger i en patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


Klinikken er i forbindelse hermed forpligtet til at benytte dit CPR-nr. i forbindelse med udfyldning af din patientjournal.


Klinikken vil endvidere behandle oplysninger om dit CPR-nr., når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder, herunder særligt læger og andet sundhedsfagligt personale, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af CPR-nr.


 

MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER


Dine personoplysninger behandles udelukkende af klinikken, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller behandlingens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang eksempelvis blive videregivet til offentlige myndigheder, andet sundhedspersonale, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ortopædiskomagere m.fl. samt indlejere i klinikken og andre fodterapeuter, som klinikken samarbejder med i forbindelse med din behandling.


Dine personoplysninger kan også blive videregivet til dine pårørende eller din eventuelle værge. Dertil kan dine personoplysninger blive videregivet til dit forsikringsselskab, såfremt du har en sundheds- eller sygeforsikring, eksempelvis sygeforsikring danmark.


Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for din behandling ved klinikken.


Klinikken vil kun videregive dine personoplysninger jfr. ovenstående, såfremt du forinden har afgivet et specifikt og informeret samtykke.


 

ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER


Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer klinikken har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer klinikken en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.


Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor klinikken ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder. Dertil er det ulovligt at slette eller rette indholdet af din patientjournal. Indholdet af din patientjournal kan derfor kun ændres ved at opdatere din patientjournal med nye oplysninger, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig i klinikken, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Lene Hermansen, lene@fodklinik71.dk


 

DATAPORTABILITET


Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.


 

VARIGHED AF OPBEVARING


Personoplysningerne i forbindelse med din behandling slettes 5 år efter den seneste optegnelse i din patientjournal, jfr. bekendtgørelsen om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.


 

KLAGE


Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatil

Kontakt

Adresse:

Nærum Hovedgade 71, 1. sal,

2850 Nærum

Telefon: 26247580

e-mail: lene@fodklinik71.dk

Åbningstider


Mandag - Fredag

09:00 - 

Tidsbestilling

09:00 - 18:00

Der er mulighed for at aftale aften konsultation